11/12/12

Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Διαρκής Οργανωτική Αναπροσαρμογή και Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού Με Κατάρτιση Βασισμένη στις Δεξιότητες 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2012

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου