11/12/12

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

IPR - Μια Πρόκληση για την Αξιοποίηση της Έρευνας

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου