12/01/13

Από τη Μηχανή του Ήρωνα στα Ιπτάμενα Τρένα

Επίδειξη Πειραμάτων: Η Τεχνολογία είναι Παντού

Διαδραστικό Παραμύθι: «... η Κλήση σας Προωθείται»

Διαδραστική Αφήγηση: Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία

Αθήνα, 12-13 Ιανουαρίου 2013

Αθήνα, 19-20 Ιανουαρίου 2013

Αθήνα, 26-27 Ιανουαρίου 2013

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου