01/03/13

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 01/03/2013 έως 29/03/2013.

Περισσότερα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου