10/02/13

Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών

Πρόσκληση Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

Η ΓΓΕΤ ανακοινώνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α’ Φάση) για την υποβολή συνοπτικών προτάσεων Ερευνητικών Υποδομών, με στόχο την ανάδειξη προτεραιοτήτων, μέσω διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρτιση Εθνικού Οδικού Χάρτη για τις Ερευνητικές Υποδομές.

Περισσότερα στοιχεία για τους στόχους του εγχειρήματος, τη διαδικασία και τις φάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης για τη σύνταξη του Οδικού Χάρτη δίδονται στο εισαγωγικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και στο αναλυτικό υποστηρικτικό κείμενο.

Προθεσμία υποβολής συνοπτικών Προτάσεων (Α’ Φάση) έως 17/02/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου