02/05/13

Εκπαίδευση Εγκαταστατών Φ/Β στην Ευρώπη

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή πολιτική και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο στα περισσότερα Κράτη Μέλη. Η μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς δημιουργεί την ανάγκη για σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων τεχνικών, ώστε να διασφαλισθεί η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των συστημάτων. Παράλληλα, οι επενδυτές ζητούν ποιότητα σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός Φ/Β έργου (σχεδιασμό, εγκατάσταση, συντήρηση) και βεβαιότητα για την επαγγελματική επάρκεια των εγκαταστατών. 

Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς με την ανάπτυξη σχήματος κατάρτισης και πιστοποίησης των τεχνικών που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β συστημάτων μικρής κλίμακας, το οποίο θα ικανοποιεί τα κριτήρια της Οδηγίας 2009/28/EΚ για αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης εγκαταστατών ΑΠΕ και θα λαμβάνει υπόψη το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Αρχικά, υλοποιείται σε έξι (6) χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Ρουμανία και Ισπανία. 

Το PVTRIN υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy-Europe programme) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου