01/03/13

Εξαγωγικές Διαδικασίες & Τρόποι Διακανονισμού

INCOTERMS 2010©, Ενέγγυες Πιστώσεις L/C, Διασφάλιση Πληρωμών

Αθήνα, 05-06 Μαρτίου 2013

Θεσσαλονίκη, 08-09 Μαρτίου 2013

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου