01/03/13

Ενίσχυση Απασχόλησης Ερευνητικού Προσωπικού σε Επιχειρήσεις

Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"


Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της Απασχόλησης Ερευνητικού Προσωπικού σε Επιχειρήσεις».

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας. Η δράση θα καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών και τεχνικών για υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 15/03/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου