01/04/13

18ο BANKING FORUM

Ο Μετασχηματισμός του Επιχειρηματικού Μοντέλου των Τραπεζών σε 
Συνθήκες Οικονομικής Κρίσης και το νέο Περιβάλλον Ρύθμισης και 
Εποπτείας των Τραπεζών στην Ευρωζώνη. 

Διαπιστώσεις, Κατευθύνσεις, Προοπτικές

Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2013

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου