26/10/14

Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών - Venture Capital

Τα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capitalείναι ο όρος που χρησιμοποιείτε όταν επενδυτές επενδύουν σε ένα ποσοστό μιας εταιρίας. 

Ένας επαγγελματίας (υπεύθυνος επενδύσεων) στον χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων, επιλέγει να επενδύει σε εταιρίες υψηλού ρίσκου που χαρακτηρίζονται από ταχεία ανάπτυξη. Μία επένδυση διαρκεί από 5-7 χρόνια περίπου, με το πέρασμα των οποίων ο επενδυτής προσμένει στην επιστροφή της επένδυσής του μαζί με κάποιο κέρδος, είτε μέσω πώλησης της εταιρίας είτε μέσω δημόσιας προσφοράς στο χρηματιστήριο. 

Υπάρχουν 3 μορφές επενδύσεων επιχειρηματικών συμμετοχών: 
- επενδύσεις σε εταιρίες στο αρχικό τους στάδιο, 
- στο στάδιο ανάπτυξης και
- στο στάδιο απόκτησης. 

Κατά την επένδυση ο επενδυτής θα θελήσει ένα ποσοστό της εταιρίας, ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης μεταξύ άλλων παραγόντων και μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Επίσης, ο επενδυτής αυτός έχει ως πρωταρχικό του στόχο το κέρδος.

Τα παρακάτω αποτελούν τα συνήθη Χρηματοδοτικά Στάδια από τα οποία περνάει μία νέα εταιρία:
- Χρηματοδότηση Σποράς,
- Χρηματοδότηση Εκκίνησης,
- Χρηματοδότηση Πρώτου Σταδίου,
- Χρηματοδότηση Δεύτερου Σταδίου,
- Χρηματοδότηση Τρίτου Σταδίου,
- Χρηματοδότηση με την Μορφή Mezzanine ή Bridge,
- Αρχική Δημόσια Προσφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου