01/07/13

Διαδραστικά Διήμερα 2013

Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αθήνα, 01-02 Ιουλίου 2013

Αθήνα, 04-05 Ιουλίου 2013

Αθήνα, 08-09 Ιουλίου 2013

Αθήνα, 11-12 Ιουλίου 2013

Αθήνα, 15-16 Ιουλίου 2013

Αθήνα, 18-19 Ιουλίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου