08/09/13

Θέσεις Εργασίας στο Corallia gi-Cluster

Ανοικτές Θέσεις Εργασίας στο Corallia gi-Cluster

Epicon Technologies
Gameplay/GUI Programmer | Backend Programmer | GUI Designer | Software Engineer

Eyelead
Software Engineer

Games2Gaze
Games Developer (Front End) | Games Developer (Back End) | Marketing Specialist

InCity Apps
Front End Developer HTML5

Intralot Interactive
Mobile Web Developer | Product Manager | Interactive System Architecture Expert | Web Designer | Big Data Analyst

Intralot
Software Engineer | Software Engineers (Java) | Software Engineers (C/C++, .NET) | Data Warehouse Engineer | Developer

Kyttaro Tech
iOS Games & Apps Developer | iOS Games GUI & Web Graphic Designer

Mobile Genesis
Software Developer | SD_01_ATH, Software Developer | SD_01_THES, Software Developer | SD_01_PTR

Trebble
iOS Developer | Junior Android Developer

Zoobytes
Game Developer | Business Development Manager | WEB / UI Designer | System Administrator 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου