12/09/14

Μελέτες στο Τεχνολογικό Portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Καινοτομία
Technology Transfer Manager Profile
World Intellectual Property Indicators 2013
Commercialising Public Research
Global Innovation Index 2013
Guide to Social Innovation (02/2013)
Eco-innovate
China's Patent Policies and Innovation (08/212)
Innovation Barometer 2013 
Eco-innovation in Greece 2011
Eco-innovation in Greece 2010 (04/2011)
Agreeing a Price for Intellectual Property Rights (04/2011)
EPO Annual Report (2011)
OECD Science, Technology and Industry Outlook (2012)
WIPO IP Facts and Figures (2012)
GCIS 2012 (09/2012)
UK Innovation (09/2012)
Global Innovation Index 2012 (07/2012)
Emerging Markets (04/2012)
Closing the Eco-Innovation Gap (02/2012)
The Eco-Innovation Challenge (05/2011)


Χρηματοδότηση Καινοτομίας
The Venture Crowd (07/2012)

Global Trends in Venture Capital (07/2012)
Investment Activity by Canadian Angel Groups (2011)

Ενέργεια - Περιβάλλον

Unlocking American Efficiency (05/2013)
NRDC’s First Annual Energy & Environment Report (10/2013)
Global Energy Architecture Performance Index (2012)

Water Innovation (05/2011)
Resource-Efficient Construction (04/2011)
KeyWorld Energy Statistics (2012)
The China Greentech Report 2012 (05/2012)

Οδηγός Μικρών Ανεμογεννητριών (03/2012)
Αιολική Ενέργεια (06/2011)

Επιχειρήσεις

Affiliate Marketing Handbook
Affiliate Marketing Best Practice Guide for Advertisers
Βιώσιμα Μέτρα για την Ενεργό Γήρανση και τη Μεταφορά  της Γνώσης
Η Κατάσταση & οι Προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα (09/2012)

Το Προφίλ του Νέου Έλληνα Εξαγωγέα
Global Competitiveness Report 
Directory of Spanish Nanotechnology Community (2013)
Οδηγός Εξαγωγών (2012)
GEM 2011 (07/2012)
Ετήσια Έκθεση ΚΕΒΕ 2010-11 (11/2011)
Startup Ecosystem Report (2012)
M&A Maturity Index (2012)
Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ (2012)
Επιχειρηματικός Οδηγός Βελγίου (05/2012)
Guide to R&D in China for European SMEs (2012)
Consumers and Mobile Financial Services (03/2012)
Συνεδριακός Οδηγός HAPCO (2012)

Διάφορες
OECD Competition Assessment Reviews
Mobile Southeast Asia Report 2012 (06/2012)
New Skills and Jobs in Europe (2012)
Social Media Report 2012 (2012)
UK Economic Outlook (07/2012)

Good Practices in e-Marketing (2011-2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου