18/09/14

Ελληνικοί Σύνδεσμοι στο Τεχνολογικό Portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Εθνικοί Τεχνολογικοί Φορείς
Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ) ΑΕ
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) ΑΕ
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών & Πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ) ΑΕ
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης & Ινών (ΕΤΑΚΕΙ) ΑΕ
Εταιρεία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ) ΑΕ
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Εθνικοί Ερευνητικοί Φορείς
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) - "Δημόκριτος" 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις ΤΠΕ & της Γνώσης - "Αθηνά"
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ)

Τεχνολογικά & Επιστημονικά Πάρκα
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Business Innovation Centers 

Θερμοκοιτίδα 'the EGG'
Θερμοκοιτίδα IQbility
Θερμοκοιτίδες Aephoria.net
- Θερμοκοιτίδα COSMOTE StartUp
Εικονική Θερμοκοιτίδα Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης
Θερμοκοιτίδα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Incubation for Growth (i4G)
Θερμοκοιτίδα Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
Θερμοκοιτίδα Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου
Θερμοκοιτίδα Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης
Θερμοκοιτίδα Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης
Θερμοκοιτίδα BIC Αττικής
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης - Πάρκο Eπιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας
Thermi Business Incubator


Παρατηρητήρια
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Χρηματοδότηση

Επενδυτικός Νόμος Ν3908/2011
ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑΛ)
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II)
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
ΕΣΠΑ 2007-2013
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας

anaptyxi.gov.gr 

Καινοτομία & Μεταφορά Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ)
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD Network)
Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας (ΔΣΚ)
Δίκτυο Enterprise Europe Network

Εκδηλώσεις Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΚΤ)
Ελληνική Λέσχη OpenCoffee
Ελληνικό Κέντρο Benchmarking (URENIO)
ΚτΠ ΑΕ
HELEXPO
iEXPO

Διάφορα
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ)

Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ)
Αναπτυξιακές Εταιρείες
Ανοικτή Διακυβέρνηση
Ανοικτή Πρόσβαση

Αποτελεσματική Επίλυση Προβλημάτων στην Ευρώπη (SOLVIT)
Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορίου
Διεθνή Επιμελητήρια
Δράση Ενημέρωσης & Επαγρύπνησης του ΕΚ Ασφαλούς Διαδικτύου (saferinternet.gr)
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Ελλάδας

Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΠΥ)

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
Ελληνική Ομοσπονδία Νεανικών Επιχειρήσεων 
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Επιμελητήρια Ελλάδας
Επιχειρείν: Στηρίζοντας τον Νέο Μηχανικό
Επιχειρήσεις και Βιομηχανία στην ΕΕ
ΕΣΠΑ Στοιχεία Φορέων
Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)
Ευρωπαϊκή Πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Κυπριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑΔΕ)

Λέσχη Επιχειρηματικότητας (ΛΕ)
Oμoσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Σύνδεσμος Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
Σωματείο «Επιχειρηματικότητα Νέων» (ΣΕΝ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου