23/12/15

Εύκαμπτη Μαρμάρινη Σχάρα Καναλιών

Η βασικότερη καινοτομία της Sofikitis Poolstones συνίσταται στην ανάπτυξη και τη διαρκή εξέλιξη της νέας μαρμάρινης σπονδυλωτής σχάρας για την επικάλυψη καναλιών.

Το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί την Εύκαμπτη Μαρμάρινη Σχάρα Καναλιών από τις προγενέστερες μορφές επικάλυψης ελεύθερου σχήματος καναλιών (πλαστικές σχάρες και μαρμάρινη ενιαία σχάρα) είναι το γεγονός πως συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο προαναφερθεισών λύσεων, αμβλύνοντας ή και απαλείφοντας τα μειονεκτήματά τους, όπως ο μικρός χρόνος ζωής, η συχνή ανάγκη για αντικατάσταση λόγω φθοράς από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ηλίου, η προσέλκυση μυκήτων και η αίσθηση φθήνιας και αισθητικής παραφωνίας (πλαστική σχάρα καναλιών), η δύσκολη αποτύπωση της γεωμετρίας και τοποθέτηση, καθώς και το τακτικό ανασήκωμα για καθαρισμό του καναλιού (μαρμάρινη ενιαία σχάρα καναλιών). Στην περίπτωση μάλιστα της μαρμάρινης ενιαίας σχάρας, εάν ένα κομμάτι σπάσει έστω και από ατύχημα ή πτώση από τα χέρια του συντηρητή, η αντικατάσταση του είναι πραγματικά πολύ δύσκολη, καθώς κάθε κομμάτι σχάρας είναι μοναδικό. 

Αντίθετα, η νέα Εύκαμπτη Μαρμάρινη Σχάρα Καναλιών είναι μια εξίσου πολυτελής λύση συγκριτικά με την ενιαία μαρμάρινη, εύκολη, ωστόσο, στην τοποθέτηση και τον καθαρισμό του καναλιού, ενώ χαρακτηρίζεται από μακρά διάρκεια ζωής, με το μισό, μάλιστα, κοστολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου