11/07/15

Αναζήτηση Συνεργασιών - Χρηματοδοτήσεων

______________________________________________________________________

We have revolutionary-patent-pending technologies: UNFLOP-Unsinkable-Stable undisturbed by waves Floating Platforms and WWT-PWT-Wind-River-Wave-Tidal-Current energy Turbines-Converters-Generators. We ALSO have the BEST partners-specialized research organizations for ENDLESS R&D for ENDLESS APPLICATIONS: Cranfield University ORE group and Xi'an Jiaotong-Liverpool University Suzhou-China CEng group. Some products can be manufactured-marketed NOW. Interested INVESTORS please contact Giannis Akrivopoulos investors@atioltd.com for details. DECIDED INVESTORS please contact the inventor atioltd@otenet.gr

______________________________________________________________________

Κάτοχος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας “Αποτροπέας Εξαγωγής Ηλεκτρικού Ρευματολήπτη” αναζητά επενδυτές για μεταβίβαση δικαιωμάτων ή royalties. Η Ευρεσιτεχνία αφορά την ασφαλή-συνεχή ρευματοδότηση ρευματοληπτών αποτρέποντας την αδικαιολόγητη εξαγωγή τους, εφαρμόζεται σε επίτοιχους και εξωτερικούς ρευματοδοτες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές που απαιτούν αδιάληπτη λειτουργία / συνεχή ρευματοδότηση. 

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Γεώργιος, papas64gr@yahoo.gr, +30 6972825490.
______________________________________________________________________

Για καταχώρηση Τεχνολογικής Συνεργασίας, Χρηματοδότησης, Αναζήτηση Εμπορικών Αντιπροσώπων, κλπ επικοινωνήστε με το "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου