11/10/13

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» εντάσσεται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑν) προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Προθεσμία Υποβολής έως 21/10/2013 (δόθηκε παράταση!).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου