01/10/13

Υπολογιστικά Πειράματα και Προσομοίωση

MATLAB Workshop

Σχεδιασμός και Πειραματική Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου
Προσομοίωση και Υλοποίηση Συστημάτων Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου