04/12/13

Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη συμμετοχή τους στο θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον.

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να διαγωνισθούν σε τέσσερις κατηγορίες βραβείων και σε μία υποκατηγορία:
- Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης,
- Βραβείο Προϊόντος και Υπηρεσιών,
- Βραβείο Διεργασίας,
- Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας,
Υποκατηγορία: Βραβείο Βιοποικιλότητας 
(Απονέμεται σε Επιχείρηση βραβευμένη σε οποιαδήποτε κατηγορία).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι Επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στον δημόσιο τομέα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνοι οι επιχειρήσεις Δήμων, Περιφερειών ή Κρατικών φορέων (επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα) και όχι ο ίδιος ο δημόσιος φορέας (πχ Υπουργεία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Κάθε διαγωνιζόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει πρόταση για όλες τις κατηγορίες Βραβείων, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα έντυπα. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται με την καταβολή συγκεκριμένου παραβόλου συμμετοχής.

Η υποβολή των περιληπτικών προτάσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 13/12/2013 (δόθηκε παράταση!).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου