01/10/13

Τουρισμός & Ανάπτυξη

12ο Συνέδριο ΣΕΤΕ

Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021:
Ο Οδικός Χάρτης Υλοποίησης

Αθήνα, 21-22 Οκτωβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου