01/11/13

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Ορίζοντα 2020

Info Day - HORIZON 2020

Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2013

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου