14/10/13

Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ

Αναπτύσσοντας Κοινές Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Καινοτόμο Χρήση
της Δημόσιας και Επιστημονικής Πληροφορίας


Αθήνα, 16-18 Οκτωβρίου 2013

Περισσότερα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου