01/11/13

Η Γεω-πληροφορική, Θεμέλιος Λίθος για την Ελκυστικότητα των Αγροτικών Περιοχών

9th POLIS

Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου