07/10/13

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΟΒΙ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Την επιστημονική και ερευνητική συνεργασία τους επικύρωσαν τη Δευτέρα 16/09/2013 το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η ενίσχυση δραστηριοτήτων διάχυσης γνώσης και πληροφόρησης για τη διανοητική ιδιοκτησία, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και η περαιτέρω εξειδικευμένη υποστήριξη τους σε θέματα μεταφοράς και αξιοποίησης γνώσης και προστασίας του διανοητικού κεφαλαίου, όπως αυτά προάγονται μέσα από την ενδυνάμωση της συνεργασίας των δυο φορέων.

Η ουσιαστική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ των δυο φορέων μπορεί να αποφέρει χρήσιμα αποτελέσματα στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας, της παραγωγικής δικτύωσης ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις, φορείς διάχυσης γνώσης και προστασίας των αποτελεσμάτων της καινοτομικής δραστηριότητας. Η ανάγκη ενίσχυσης των γνωστικών ικανοτήτων και της δικτύωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με φορείς διάχυσης γνώσης και προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι επιτακτική στο πλαίσιο βελτίωσης της προσαρμοστικότητας, της καινοτομικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου