09/11/13

Οδικός Χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή

Η Ομάδα Εργασίας του ΣΕΒ «Θέματα Καταναλωτή» ανέλαβε την πρωτοβουλία και κατάρτισε έναν χρηστικό «Οδικό Χάρτη για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Καταναλωτή». 

Με τον Οδικό Χάρτη, ο ΣΕΒ προσδοκά να παράσχει, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταναλωτές, ένα πρακτικό εργαλείο, η χρήση του οποίου συμβάλλει στη δόμηση μίας σταθερής και μακρόπνοης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου