01/08/14

Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε θέματα ΕξωστρέφειαςΤο Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας.Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου