01/12/13

Καινοτόµες Διεργασίες για την Επεξεργασία Νερών

NanoMemWater:
Καινοτόµες Υβριδικές Διεργασίες 
µε Χρήση Νανοπορωδών Μεµβρανών για την Επεξεργασία Νερών

Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2013

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου