18/12/13

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου

Παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2013 (ώρα 12:00).

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου