15/03/14

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

Πρόσκληση για Συμμετοχή στον Διαγωνισμό 

Με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απευθύνει Πρόσκληση για συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014» που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι κατηγορίες Βραβείων είναι οι εξής:
- Προώθηση Επιχειρηματικότητας,
- Επένδυση στις Δεξιότητες,
- Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος,
- Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης,
- Υποστήριξη Ανάπτυξης Πράσινων Αγορών και Αποδοτικής Χρήσης Πόρων,
- Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας.

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:
- 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
- 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου