23/03/14

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Σκοπός του Δικτύου Παραγωγικότητας είναι να υποστηρίξει τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων στη προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης με την υιοθέτηση πρακτικών που θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες και παραγωγικότερες.

Ειδικότερα, το Δίκτυο στοχεύει να εισαγάγει τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω των στελεχών τους, στην υιοθέτηση ενεργητικών πολιτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Πρακτικές ευέλικτης οργάνωσης της εργασίας και ενίσχυσης της ποιότητάς της ως αποτέλεσμα της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις μεταβολές της ζήτησης
- Οργανωτικές καινοτομίες στην εσωτερική λειτουργία και τη συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου