06/04/14

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση 2014-2020

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση
ΕΠ 'Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία' 2014-2020

Η Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 22/04/2014.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου