17/05/14

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ηλεκτρονικό περιεχόμενο για όλους τους τομείς Ε&Τ και παρέχει, με ολοκληρωμένο τρόπο, στο χρήστη δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης ψηφιακού υλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου