16/06/14

Αξιολόγηση Ιδρυμάτων και Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Δύο Νέες Δράσεις της ΑΔΙΠ

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2014


Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου