01/09/14

ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0

2ος Διαγωνισμός Καινοτομίας στην Υγεία

Η εκμετάλλευση των εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας, μπορεί να προσδώσει μια νέα δυναμική στην επιχειρηματικότητα στον τομέα της Υγείας, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων:
- Στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές.

- Στην ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάδειξη επαγγελμάτων του μέλλοντος που σχετίζονται με το χώρο της Υγείας.

- Στον εξωστρεφή χαρακτήρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- Στην προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό.
- Στην αξιοποίηση του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού και ανάπτυξη μιας κουλτούρας για έρευνα σε τομείς που μπορούν να αποφέρουν ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα.
- Στην βιώσιμη ανάπτυξη.
- Στην βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω της παροχής αναβαθμισμένων, πρωτοποριακών και ευρείας προσβασιμότητας υπηρεσιών Υγεία.

Υποβολή Προτάσεων μέχρι 01/09/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου