25/07/14

Προκήρυξη 10 Υποτροφιών 'Innovation and Entrepreneurship'

Το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει 10 θέσεις υποτρόφων που θα παρακολουθήσουν την Κατεύθυνση “Innovation & Entrepreneurship” στο Full-time πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε υποψηφίους με καινοτόμες ιδέες, που αποτελούν προϊόν έρευνας και έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά, ή νέους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε πρωτογενές στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης της καινοτόμου επιχείρησης τους. 

Στόχος είναι, παρακολουθώντας το MBA International, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να μετατρέψουν το προϊόν της ερευνάς τους ή τις ιδέες τους σε μια επιτυχημένη επιχείρηση με χαρακτηριστικά υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΒΑ International και καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως της 29/08/2014.

Στο φάκελο της υποψηφιότητάς τους θα πρέπει επίσης να επισυνάπτεται περίληψη (έως 500 λέξεις) της επιχειρηματικής τους ιδέας και του επιχειρηματικού μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί, που να απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου