27/11/14

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης και αποτελείται από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα:
- Στο Ηράκλειο
  Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)
  Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)
  Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
  Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ)
- Στο Ρέθυμνο
  Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)
- Στην Πάτρα
  Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ).
Eπίσης, στα Ιωάννινα λειτουργεί το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών που υπάγεται στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.

Άλλες σημαντικές μονάδες του ΙΤΕ είναι οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ), το Αστε­ροσκοπείο του Σκίνακα, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τομείς μεγά­λου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως: Μικροηλεκτρονική, Λέιζερ, Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ανθρωπιστικές επιστήμες και Πολιτισμό.

Το ΙΤΕ έχει να επιδείξει άριστες επιστημονικές επιδόσεις, καθώς και μια σημαντική κοινωνική και οικονομική προσφορά, σε επίπεδο που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα διεθνώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου