20/11/14

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τo Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, οργανώνει και διαθέτει ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας, επιστήμης και πολιτισμού. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ενισχύουν την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση (Ηλεκτρονικά Αποθετήρια & Περιοδικά και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου