20/11/14

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΑ), ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, βρίσκεται κοντά στις ανάγκες των μελών του, παρέχοντας υπηρεσίες που δίνουν αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα το ΕΒΕΑ: 
- Γνωμοδοτεί και συμβουλεύει την πολιτεία για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. 
- Τηρεί μητρώα εμπορικών-βιομηχανικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων. 
- Πραγματοποιεί και υποδέχεται εμπορικές αποστολές, διοργανώνει συνέδρια-ημερίδες, σεμινάρια και επιχειρηματικές συναντήσεις. 
- Παρακολουθεί τις εξελίξεις του εμπορίου και της βιομηχανίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και ενημερώνει τα μέλη του. 
- Παρέχει πληροφορίες κατά δραστηριότητα και προϊόντα επιχειρήσεων. 
Διευρύνει τους ορίζοντες των μελών του παρέχοντας δωρεάν σύνδεση στο Internet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου