27/4/16

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ (ΑΖΚ ΑΕ) είναι ο φορέας σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

Η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης είναι ένα μοναδικό εγχείρημα στη ΝΑ Ευρώπη, κρατική πρωτοβουλία με σκοπό τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας εταιριών που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία σε γεωγραφικά προσδιορισμένες περιοχές (θύλακες/πυρήνες) της Θεσσαλονίκης.


Η Ζώνη Καινοτομίας είναι μια περιοχή που προσφέρεται για την εγκατάσταση καινοτόμων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων με καινοτομικές δράσεις που αξιοποιούν τις συνέργειες και ένα προνομιακό σύστημα κινήτρων και μέτρων για να αναπτυχθούν, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου