15/05/15

Νέα Προϊόντα - Νέες Τεχνολογίες - Νέες Υπηρεσίες

Παρουσιάσεις Εταιρειών Έκθεσης
2nd GREEK INNOVATION FORUM 

Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2015


Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου