24/11/15

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Tα μέλη του ΣΕΒΕ είναι παραγωγικές, μεταποιητικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και συνεργάζονται με τις περισσότερες χώρες του κόσμου.Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
- Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας και διεθνούς δραστηριότητάς τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
- Η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό.
- Η συμβολή του σε θέματα ανάπτυξης της διεθνούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
- Η συνεισφορά του στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου