24/05/15

Θερμοκοιτίδες & Επιχειρηματικοί Επιταχυντές

2nd GREEK INNOVATION FORUM 

Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2015


Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου