11/12/15

Ανοικτά Δεδομένα και Ανοικτή Διακυβέρνηση

Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015

Περισσότερα
opendata.ellak.gr & opengov.ellak.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου