21/05/16

Οι Πολιτικές της ΓΓΕΤ για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020

4th GREEK INNOVATION FORUM - 4th GIF

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου