18/05/16

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστημίο

Αποστολή του Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστημίο (ΕΑΠ) είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. 

Στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου