10/06/11

Διαβούλευση Διαμόρφωσης Ελληνικών Απόψεων

8ο ΠΠ & ΚΠΣ για τη Χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας

Το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί σε Διαβούλευση όλους τους ερευνητικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα εν όψει της διαμόρφωσης των  θέσεων της χώρας για την  προσεχή φάση  της  Ευρωπαϊκής πολιτική έρευνας και καινοτομίας  (2014-2020).

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία είναι σημαντική για τη χώρα μας, η οποία αντλεί σημαντικό τμήμα των ακαθάριστων δαπανών της για έρευνα απο το Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Η πρόταση για το Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής είναι μια ανταπόκριση στη ζήτηση για απλοποίηση των διαδικασιών και ευκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και στη ζήτηση για καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στην πολιτική έρευνας και στην πολιτική καινοτομίας.  Το Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής θα καλύπτει το σύνολο της σχετικής χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ δηλαδή το Πρόγραμμα Πλαίσιο, το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Το Υπουργείο θέτει μια σειρά από ερωτήματα στην Ελληνική ερευνητική κοινότητα, κτίζοντας πάνω στις ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσαρμόζοντας τες στην Ελληνική προοπτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου