10/06/11

ΕΠΙστημονική επίΛΥση προβλημάτΩΝ

Το Πρόγραμμα ΕΠΙΛΥΩΝ δημιουργείται πιλοτικά στο Πολυτεχνείο Κρήτης μέσα από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PERARES (Public Engagement with Research and Research Engagement with Society) και αφορά την εμπλοκή των πολιτών στην Έρευνα και την εμπλοκή της Έρευνας με την κοινωνία.

Πρακτικά, σημαίνει ότι όποια κοινωνική ομάδα ή οργάνωση αλλά και ιδιώτης επιθυμεί, θα μπορεί να απευθυνθεί στους υπεύθυνους του προγράμματος για θέματα που αντιμετωπίζουν: περιβαλλοντικά, ενεργειακά κ.λπ. Μετά από αξιολόγηση θα αρχίζει η διαδικασία εξεύρεσης επιστημονικής λύσης σε συνεργασία με εργαστήρια του Ιδρύματος. Η όλη διαδικασία γίνεται από την ομάδα εργασίας του ΕΠΙΛΥΩΝ υπό την καθοδήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής που θα αποτελείται από καθηγητές και ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης εκπροσωπώντας τα 6 τμήματα του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου