15/06/11

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Φοιτήτριας ΑΤΕΙ

Η Τσιπουρίδου Λίνα είναι φοιτήτρια στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Στα πλαίσια εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας με αντικείμενο την "Επίδραση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή Τραπεζικών Υπηρεσιών" έχει αναπτύξει ένα online Ερωτηματολόγιο.

Όσοι θα ήθελαν να τη βοηθήσουν ας συμπληρώσουν το συγκεκριμένο Ερωτηματολόγιο. Οι πληροφορίες που θα δώσουν είναι αυστηρά εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για επιστημονικούς λόγους. Η διάρκεια συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου έχει υπολογισθεί στα 5 λεπτά.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου