14/06/11

"Συμμαχίες Γνώσης"

Η ΕΕ δημοσίευσε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το πιλοτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Συμμαχίες Γνώσης» (Knowledge Alliances).

Πρόκειται για δομημένες συμπράξεις μεταξύ φορέων της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Καινοτομίας στο πλαίσιο της «Ένωσης Καινοτομιών» (Innovation Union) η οποία αποτελεί  σημαντική πρωτοβουλία της Στρατηγικής της Ευρώπης 2020. Επιλέξιμοι φορείς είναι Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ερευνητικά Ιδρύματα, Κέντρα Κατάρτισης, δημόσιες και ιδιωτικές Επιχειρήσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έως 30/06/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου