01/12/11

Νέες προκηρύξεις του 7ου ΠΠ

Οι νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 7 δισ. ευρώ, ανακοινώθηκαν στις 19/07/2011. Οι νέες προκηρύξεις καλύπτουν όλα τα προγράμματα του 7ου ΠΠ και έχουν καταληκτικές ημερομηνίες από 09/2011-05/2012.

Σύμφωνα με την Επίτροπο για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη Maire Geoghegan-Quinn, πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο για την έρευνα έως σήμερα, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει 174.000 θέσεις απασχόλησης στο άμεσο μέλλον και 450.000 θέσεις με ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά σχεδόν 80 δισ. ευρώ την επόμενη 15ετία. Η χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη θέση του πολιτικού θεματολογίου και στο επίκεντρο της στρατηγικής για την Ένωση Καινοτομίας.

Οι προκηρύξεις καλύπτουν πολλά επιστημονικά πεδία, με σκοπό την αντιμετώπιση των σοβαρότερων κοινωνικών προβλημάτων της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα. Απευθύνονται σε περισσότερους από 16.000 δικαιούχους από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και βιομηχανίες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς, καθώς και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες θα διατεθεί σχεδόν 1 δισ. ευρώ. Επίσης θεσμοθετείται ένα νέο Βραβείο Καινοτομίας της ΕΕ για γυναίκες των οποίων τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το 7ο ΠΠ ή από προηγούμενα ΠΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου